Tilsyn på projekter

Branchekendskab inden for energi, pharma og fødevare

Har du/I brug for en el-tilsyns person i forbindelse med projekter i kortere eller længere varighed i DK eller udlandet, så kontakt os.

Vi har erfaringer fra både energi, pharma og fødevarebranchen.