Indledende ATEX inspektioner

Sikkerhed i fokus

Alle nye og/eller ændrede el installationer i ATEX zoner kræver i henhold til standarden DS/EN 60079-14, at der udføres en indledende inspektion. Det er installationens ejer der er ansvarlig for at inspektionen gennemføres.

En indledende inspektion gennemgår hele installationen både om den er udført korrekt, samt gennemgår om alle certifikater, beregninger og dokumentation er korrekte og om dokumentationen matcher det der er installeret i praksis.

Kronborg – El & ATEX er certificeret fra CompEx i UK via CompEx 01-04 og CompEx 05-06 til at udføre inspektioner i både gas og støv zoner.

Certificeringen fornyes hvert 5. år for at sikre vores kompetencer er opdateret og følger ændringerne i de gældende standarder.

Standarden DS/EN 60079-14 beskriver at alle inspektører skal være kompetente til at udføre en inspektion, hvilket certificeringen hos CompEx er garanti for.